Male

Old Swedish Dictionary - male

Meaning of Old Swedish word "male" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

male
(bebyggd) intaga å utmark, nyodling, toRP. Jfr Sdw 2: 1266, N. Ödeen, Studier i Smålands bebyggelsehistoria s. 344 ff-, särsk. s. 367 ff. och K. G. Ljunggren i Ark. f. Nord. Fil. 65. (12 öres) skipan (I BosaBodha) maala RP 1: 353 (1375). (gränsen går) fraan tiälrone oc i maalan VKJ 88. - ss ortnamn. tiil nyordholt är 1 toRP oc hether male VKJ 76. - Jfr ödhemale.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maale )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back