Mäle

Old Swedish Dictionary - mäle

Meaning of Old Swedish word "mäle" (or mæle) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäle (mæle)
mått. "at honum skuli ey atir mälas i thy sama mäle som han vtmäle androm" Bir 3: 148. mäla man, m. mätare. at the thet haffde aat skild medh snöre oc merke innan muramestarins oc mälamännena nerwara SJ 134 (1444).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäle may have also been written as mæle

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mälis man (melisman),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back