Mäle

Old Swedish Dictionary - mäle

Meaning of Old Swedish word "mäle" (or mæle) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäle Old Swedish word can mean:

mäle (mæle)
L.
mäle (mæle)
1) mål, röst, talförmåga. "skal. .. godhr kunungr haua mun ok mäle til almoghans tarua" KS 32 (82, 34). 2) tungomål, språk. nw war tha et mäle (Cod. A maal 175) i iordhrike MB 1: (Cod. B) 544.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäle may have also been written as mæle

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back