Män

Old Swedish Dictionary - män

Meaning of Old Swedish word "män" (or mæn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

män (mæn)
men. " ther swarade. .. abbet hanes so till at han aldrich screff biscop bryniolff noghet breff till, som war nathuge herre konung agörende war i ondho, men eth breff kendhes han hafue scrifuet till biscop bryniolff" SD NS 3: 275 (1417). - efter negation i det föregående: utan. ther swarade abbet hanes swo till at han thet ey giorde aff ondhe eller fortanke men aff rätte enfallugheet SD NS 3: 275 (1417). " jtem forbiudhom wj at noghor bliue länger kirkiowärende än tw aar ath slagh män tha the haua wm pascha tiidh räkenskap giort som sakt är tha säthis ananr thera aff" Gummerus Syn-stat 42 (1425, vidim. fr. 1440).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so män may have also been written as mæn

Part of speech: kn

Grammatical aspect: konj.

Alternative forms or notes:
  • men )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
➞ See all works cited in the dictionary

Back