Män

Old Swedish Dictionary - män

Meaning of Old Swedish word "män" (or mæn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

män Old Swedish word can mean:

män (mæn)
L.
män (mæn)
1) medan, under det att. män biscopen var a bönom. vändes likamen tel huwþet Lg.">Bu 129. " hine ära hema paa theras besta men the andre thera fiende gesta" MD (S) 251. " han ville ey rädhas väluiloghan gudh män han formatte (cum vAlebat)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 186. - under det att, på samma gång som, då deremot? epter thy iak visseleca höre ok vnderstar, at. .. gudh lofwar thöm GOdh löön, thär miscundsampleca gerninga göra. .. i lifsens helbrygdho tima, män ok swa faa finnas döödz mandz vinir. .. tha hafwer iak thet nw storleca for akt ok göhum SD NS 2: 11 (1408) ; kanske att föra till följ. ord. - medan, så länge som. hAltaþe män han lifþe Lg.">Bu 196. ib 21. GO 927. K 20 (51, 22). KL 8. 2) emedan, Alldenstund. thröste sik bätir än föör winna Allius. 1850--54.">Diäfwls lim gryman grefua. män han wan Allius. 1850--54.">Diäfwlin siälfuan Lg.">Bil 543. SD NS 1: 232 (1403). KLemning. 1860. SFSS.">Bo 146. KS 9 (22, 10), 17 (43, 18), 38 (100, 41), 39 (102, 42). FH 3: 8 (1377). Allius. 1850--54.">Di 238. Lg 3: 61. MD 74, (S) 248, 253, 265.
män (mæn)
3) så mycket som? the sworo winskap män the gato Al 1102.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so män may have also been written as mæn

Part of speech: kn

Grammatical aspect: konj.

Alternative forms or notes:
  • meen Lg 3: 61 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back