Män

Old Swedish Dictionary - män

Meaning of Old Swedish word "män" (or mæn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

män (mæn)
men. " hans wiliä war at komma them til nokro onda akt; men the waro aff gudhi swa wäl bewaradä, at han haffde thäs engen makt" Va 11. ib 46, 49. SD 5: 494 (öfvers. Fr. midten af 1400-talet). SJ 37 (1428). Vallius. 1850--54.">Di 181, 238, 258. MB 2: 5. Lg 3: 33, 34, 35, 61, 341, 346, 694. Lgren. 1875.">LfK 143. Gers Frest Inl., 1, 15, 17 o. s. v. LB 7: 196, 212. Vallius. 1845.">PM XII, XV, XVI, XXVII o. s. v. FM 174 (1504) , 188 (1504). HSH 19: 115 (1506). RK 3: (sista forts.) 4353, 5212, 5666, 5676, 5922. - utan. eyncte thera skal aldre nogan tiid her effter wara for:de mynom naVallius. 1850--54.">Dige herre konung karl eller suergis crona i mot. .. men altiid wara til for:de myn naVallius. 1850--54.">Dige herre oc suergis rikis besta oc bestand BSH 3: 78 (1454). Va 54. MB 2: 47, 56, 65, 95. Gers Frest Inl. - män tho, men dock, dock likväl, det oaktadt. män thogh besporde jach myk medh manghe gode fornwmstighe wise men ther om BSH 3: 173 (1466). " män dog fek jach ingen annen suar then dagen" ib 5: 152 (1507). - JFr man.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so män may have also been written as mæn

Part of speech: kn

Grammatical aspect: konj.

Alternative forms or notes:
  • men BSH 3: 78 (1454)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back