Men

Old Swedish Dictionary - men

Meaning of Old Swedish word "men" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

men Old Swedish word can mean:

men
L.
men
1) ondt (i fysiskt hänseende); men, skada. at þu gör Aldregh noquorom men þär mik þäna Bu 20. ängte men giorþe þe pina hanom ib 176. ib 500. gör hände men þät hovoþet liutar ib 74. " sua gaar annars men hanom när: som han är honom liuvar ok käri b. giordho them nödh ok dighirt meen" Al 5110. MD (S) 271. " entke mein fingo thera likama" STenianus. Se Lg.">Bil 537. ib 571. ther til at thin sySTir skuli ey skändas älla thola nakat meen (infirmatur) Bo 87. " jomSTrand. 1853.">Fru maria. .. beware swerike STrand. 1853.">Fra Alt meen" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Ny början af Gamla Kr.) s. 163. " jhesus tholde dödh a sinom andom vtan gudhdoms men" STenianus. Se Lg.">Bil 84. " gud giffui hwar forrädare sa dant meen" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8364. " tha han ahde giorth thetta meen" ib 1: (sfgn) s. 184. " iak skAl honum göra til mena (tillfoga honom skada)" Al 10228. - olägenhet. a moot thässo mene hafdhe gudh giwith mannenom hiälp MB 1: 108. - svårighet, vdermöda, qvAl, sorg, deder mot någons gagn el. vilja. lata sySTrana wndirSTa cloSTersins oc räntonna STadga o qwAl oc meen STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 61. " thu eSTh een krona aff gulle reen tha haffwer thu mz tik mykit meen" MD (S) 270. " honum wardher thz STorlika til mena" Al 3481. thz var mik tho mäST a meen (till sorg, emot; Cod. B a ot, Cod. C i moth) STephens. 1849.">Iv 221. " thz gik honum mäST a mene (det vållade honom meST sorg)" ib 1011. tha gik hanom mykit til men (gick honom mycket emot) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7251. " hwat ey. .. giordhe iak thik nakat at mene (emot)" Bo 26. " then man gör gudhi mykith til meen (emot)" Al 7100. ib 8531. " jak skAl mina edher holla rena tha komma the ey mina gudhi til mena (göra de ej mina gudar fientliga)" MD (S) 212. tha kom tiodanas rännande thärä thiit hertugh STrand. 1853.">Fräderik han hiolt ena honum mz sin glafuio til mena (för att med sin lans göra honom motSTånd el. kämpa med honom) STrand. 1853.">Fr 1716.
men
2) ondt (i morAliskt hänseende), fel, fAlskhet. om thu gör thz fore enkte meen om thu gör thz mz rätte snille Al 5960. " thenne an haffwer ey meen" MD (S) 302. - svaria sik men, svärja fAlskt, begå mened. han swor sik AlzSTingis meen STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2846. ib 4209. ST 64. JSTrand. 1853.">Fr mensväria.
men
3) L. JSTrand. 1853.">Fr meneþer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • meen.
  • mein Bil 537, 571),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back