Men

Old Swedish Dictionary - men

Meaning of Old Swedish word "men" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

men Old Swedish word can mean:

men
1) Allmän, gemensam, Alla gällande. for thz mena beSTa MD (S) 245. " pa eth menth lansSTingh" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 347 (1509). " hwlle wij her eth menth bwrsprak ib 368 (1509). "
men
2) Allmän, Allmänt gängse. eth meent taAl STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 224 (1507).
men
3) hel, samtlig. " äpther thy SOm war herra konung erik ok war frv drotinghin ok mena riket STatgath haffua" SD NS 2: 140 (1409). ib 145 (1409), 153 (1409). STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 67 (1399). thz är mena rikesens kära STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 922. ib 1613, 6699. fore mene companijt SO 101. " scAll oldermannen then nya broder vnderuisa vppa men companijs vegna ib 103. skAl thz ske medh konungx nadh ok Alt hans meena rikins raadh" MD (S) 258. " vij borgameSTara ok mene radit" SO 117. " mädh mena radhzins fulbordh" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 69 (1437). " vm mangahanda ärande ther mena Almoghen höghelika röra" STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 35 (1396). " thz loffuade badhe konungen ryddare ok swena biscopa köpmen ok Almogen mena" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 173. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 216. ropa hwar oc een oc Alle mena Al 10184. " Alexander lot thz höra Alla mena" ib 2994. ib 8754. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 939. " Almogen oc the Allä meena rykte for göksholm samman" ib 2745. tijt sculle tha koma Alla biscoppa prelate riddae oc swena köpSTadz men oc Alla meena ib 1981. ib 2306. STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 284 (1740). " biscopa prelata riddara och swena köpSTadz men böndher och Alle mena" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4655. " erchiepiscocopen kleSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia riddara oc suena köpmen böndher ok Alle mena" ib 1: (sfgn) s. 173. " the borgara oc bönder meena" ib 2: 2452. " suärigis rike och mene man til STort fordärff" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 189 (1504). På några af de anf. STällena hör ordet dock kanske snarare til 4.
men
4) menig, gemen, mängden tillhörande. the haffue. .. fareth met then mene man swa at the haffue miSTh Alt thet the i verdhen tiil atthe FH 7: 79 (1509). jlla behagde mena köpmen (i mots. till radit) thaa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8359. mere. .. än. .. then mene köpman kan wara til nytte STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 224 (1507). " mento romiske herrane oc Alth mena folkit at han ware gudh" ST 129. tha kom mena folkit ib 131.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • meen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back