Men

Old Swedish Dictionary - men

Meaning of Old Swedish word "men" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

men
skadlig, fördeflig, som gifver anledning till förargelse? nu ffaller broder på gatwsten sa han stötthe sith skenoben böthe broder ather i gen !UDDA_TECKEN? (1/2) tunno öl gillena sa han bliffwe ey men SEG 121.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back