Mena

Old Swedish Dictionary - mena

Meaning of Old Swedish word "mena" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mena Old Swedish word can mean:

mena
L.
mena
1) skada, vara till men el. olägenhet. med dat. menar thz ekke andrum Allius. 1850--54.">Diwrom at thera hiärne är waater MB 1: 114.
mena
2) föröda, döda. " med ack. the giorde huar annan storan skad oc mende Allius. 1850--54.">Diwr hwar i annars skog" Allius. 1850--54.">Di 171.
mena
3) förmena, förhindra, förbjuda. med dat. och ack. mena likamanum oloflican lusta Bil 353. " ängin kan mik thz mena" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 214. Al 5909. RK 2: s. 334. wil thu mik antiGOnum mena (förmena mig att dräpa A.) Al 8440. " iak wil idher ey hiälp at mena (vägra)" ib 2517. " ty huse watn mena (undanhållas)" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 85 (208, 93). ib 85 (209, 93). cAlmarna sculle the landet meena (afskrära från förbindelse med landsbygden) RK 2: 2416. - med dat. och inf. menar hanom mär mässo sighia Bu 27. ib 4, 145. Bil 124, 268. " maria menadhe hanum swa at göra" ib 456. - med prep. for med dat. och en sats. for Allum mannum mena. .. thz ängin skulde hona fa Iv 4339. - med ack. hwa som menadhe Allan skahda han hindradhe flere gaghn MB 1: 86. " thz kunnin i äkke meena" Bo 160. - med inf. vgglahopir menar wara skips för GO 630. - hindra, lägga hinder i vägen. abs. MB 1: 85. spöria, än förste man eller Alle epter han hafdho wd hafft ower All Allius. 1850--54.">Diwr, än ey hafdhe synden menath ib 96. " iak gat thagar ingangit for thz hälgha kors swa at enkte menthe" Bil 456. - Jfr formena.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • meena.
  • imf.
  • -aþe Bu 145.
  • -adhe Bil 456 ; MB 1: 86.
  • -te Bil 268 ; Al 5909.
  • -the Bil 456.
  • -de Di 171.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back