Mena

Old Swedish Dictionary - mena

Meaning of Old Swedish word "mena" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mena Old Swedish word can mean:

mena
1) mena, tänka, tro, anse. SE R: Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 705. SpV 325. " apostolin sigher opfyllin mina glädhi at j maghin smaka thz samam, thz är samma kärlekin haffwnde mz endräktokhet, thz samma kännandis ällir menandis (di ipsum sentientes)" ib 456. 2) vilja, ämna, haVa för avsikt. thy later jak. .. nissa. .. ok hans arfwa. . quitta. .. ok menar iak vill ok skall. .. honum aff taka alla fogdh SD NS 3: 384 (1418).
mena
3) vilja, mena, Vara sinnad mot (någon). sannelika bider iak tik ath mänar thu mik nogoth annedh en got. .. tha scriff mik thet tl Thomas Varningsbref 8 (1436).
mena
4) mena, tänka sig, vilja säga, förstå, åsyfta. thet war swa menth ath tha the haffdho wt gutith alt hans blodh, tha war ok liffuit ändath MP 5: 88. " lthz är swa menadh, at wi människor ärom thän almoghe som gudh födher" JMÖ 18. ib 105. - Jfr be-, for-mena.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar. mäna: -ar Thomas Varningsbref 8 (1436). part. pret. n. menadh JMÖ 18.
  • menth MP 5: 88, JMÖ 105 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back