Mildhet

Old Swedish Dictionary - mildhet

Meaning of Old Swedish word "mildhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mildhet Old Swedish word can mean:

mildhet
1) mildhet, kärlek, nåd, barmhertighet. gudz milhet KLemning. 1860. SFSS.">Bo 41. " tron i at böghia the KLemming. 1860.">Grymasta oc the omillasta mz milhetinne" ib 207. vm. .. milhetz ok kärlex (pietatis et caritatis) gärninga ib 142. ib 78, 102, 147. KLemming. 1860.">Gr 293. Lg 817. MB 2: 285. " hans nadh milhet" MP 1: 19. " j hänna mildhet andwardhadhe han alla sina gerninga" KL 68. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 94. the mildhetz käldan (fons ille pietatis) af hwilke idhkelika miskund vtflyter Bergström. 1868--70.">Su 449. " at tee min höghelika kärlek ok mildhet ib. "ib 206. " manheit oc milheit (milBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di) oc blidhet" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 95. " komo os vidhar thorftelik thing aff milda manna milhet (ex coMPassione piarum mentium)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 157. " rördhir af milhet (coMPassione)" ib 1: 78. KL 349. " KLemming. 1860.">Gret iheBergström. 1868--70.">Sus christus af mäste önko oc mildhet ouir iude sins forradhara syndh oc nidhirfal" MP 1: 248. " rördhis iak af molhet owir (pietate Bergström. 1868--70.">Super) them" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 78.
mildhet
2) gifmildhet. " MD (S) 254. "
mildhet
3) fromhet. patriarchanna milhet KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 187. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 137. Lg 3: 358. " unBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di mildhetzens han (Bergström. 1868--70.">Sub forma religiosa)" Bergström. 1868--70.">Su 417. ib 55. " egypto munka hafþo alla þässa milhetz (pietatis) gärninga" KL 182. " hawa nakra dygdha ok milhetz (pietatis) gerninga" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 262. " ib 3: 173 (på de båda sista ställena kan ordet föras till 1). - vördnad, pietet. kristin tro forbiwdher KLemming. 1860.">Grata dödha män the som gudhilika lifdho, än tho at milhetin (pietas) thz wt kräfwär" Ber 188. - Jfr omildhet.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • mildheet Lg 3: 358 ; Su 206.
 • milhet KL 169, 349 ; M 1: 19; Bo 41 ; Gr 293 ; Bir 1: 78, 94, 3: 157, 187 ;
 • -hetin Ber 188 ;
 • -hetina Bo 137 ;
 • -hetinna ib 78 ;
 • -hetinne ib 147, 207.
 • milheit Di 95. gen. mildhetz MP 1: 248 ; Su 449.
 • milhetz KL 182 ; Bo 142 ; Bir 1: 262.
 • milhedz ib 3: 173. " med art. mildhetzsins" Lg 817 ;
 • -hetzsens Su 55, 417.
 • milhetzsins Bo 102),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛚᚦᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back