Min

Old Swedish Dictionary - min

Meaning of Old Swedish word "min" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

min
adv. komp. mindre. " minn värþoghar" Bu 50. - änkte thäs min, icke dess mindre, det oaktadt. daktinga inthe täss myndher RK 3: 2034. B) adj. = komp. n. minna, mindre (i antal, mängd el. grad). scholo thee fore lesten löön haffua sex öre peninga ock jntet myn eller meer SO 202. 1 stycke bly myn en skeppund SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 4: 83 (1499). " kerlek ok wenskap haffwa sik swa ey minner wara ma en mellan twa" MD (S) 292.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • minn Bu 50.
  • myn SO 202 ; FH 4: 83 (1499).
  • myndher RK 3: 2304.
  • minner MD (S) 292),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back