Min

Old Swedish Dictionary - min

Meaning of Old Swedish word "min" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

min
min. " min sisloman" SD 5: 160 (1343). " mit jnsighle" ib 4: 686 (1339?). " þet hauir jäc giuiþ til strengnes domkiRKiu oc j hännä mwr fori therä sial oc minnä" ib 5: 293 (1344). iäc skal haua thettä sama goz j minä lifdaghä ib. minn sinne, skäl, minne oc vnDirstanDilse ib NS 2: 169 (1409). mik tel aFlat ok lösn minna synda Bu 3. " iak beþes aff minom syni tua böne" ib 13. " alle mina bröþar ib. nu callar min son mina siäl tel sin" ib. " blöt mit hiärta mäþ þino bloþe" ib 72. " af allom hugh ok hiärta mino ib. mindre wqr minna moþor möþa. .. än þins hälgha likama nöþ" ib 75. " min moþer sa mik vänan" ib 136. þu vände min broþor fra sinom guþi ib 209. " thu thol, at miin thiänista qwinna hawer mik forsmadha" MB 1: 185. " thu skal ga äpter minom wilia, oc wara fulkommin i minne thiänist oc iak skal stadhlika sätia mina säät mällan thik oc mik" ib 186. " frälsa mik i dagh aff mins brodhers hand, oc mina konor oc miin barn" ib 225. " min hielm är all forgyld. myn bryniA är oc gwlboen, vpa en skioll kom aldre mera gwll oc dyra stena än vpa min är" Di 75. " let iak myn häst hema" ib. " min wapn" ib 77. " myn bondhe sigordh var then rikasthe herre paa gul" ib 237. " jak giter myna dotter ey bäter stat" RK 1: 413. " miin kära dotter är nu dödh" Fl 344. min härra (vok.) Bu 75, 76, 135. min fru (vok.) ib 13. som min (vok.) ib. Bil 459. " thu min fadher" MB 1: 217. " sialvar ihesus döpte hana. .. ok saghþe: iak döpe þik i mins faþurs namn ok mins hans sons ihesu christi" Bu 505. " i mins eygna skwDilse (betraktandet af mig själf)" LfK 79. - med samma bet. som det personliga pron. tillika med bestämd el. obestämd artikel vid följande suBSt. giffwa loff at hängia nakon, thz gaar minom prest (mig, presten; mig som är en prest) för när LfK 142. - the mine, de mina, mitt folk. the mine skole vara edhers BSH 4: 254 (1500). - n. mitt, min egendom. at jak maagh bliffua vidh mith som mik rättelia til hörer FH 7: 55 (1476?).

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • myn.
 • men Lg 3: 76.
 • min.
 • miin.
 • myn.
 • mit.
 • meth Lg 3: 329.
 • mät SD NS 1: 32 (1401).
 • min.
 • myn.
 • män SD NS 1: 32 (1401).
 • mina.
 • myna.
 • minnä SD 5: 293 (1344).
 • nom- ,
 • min.
 • miin MB 1: 225. " minn Sd" NS 2: 169 (1409); HSH 24: 44 (1516) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back