Min

Old Swedish Dictionary - min

Meaning of Old Swedish word "min" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

min
min. Se SDw 2: 1268.. .. anamat a mynna barna vegna äpter men älskelek husbonda. .. SD NS 3: 125 (1416). äpter men [!] dödh skal ängen men arffue thessen gotz bruka äller behalda ib 396 (1481). " hon var minnass huSTru modher" ArfSTv 13 (1461). then skada, som i giorde my herres swen STb 1: 397 (1482). wore my herre her STen ok her niels STwre här ib 400 (1482). vnner jak. .. men dottir margitte en krandz ATb 2: 234 (1483). " menne elskelige hwSTrv hwSTrv elinne vnner jak. .. mjn half dell ib. lySTe m herre fridh" STb 4: 342 (1513). " bysseskytten mi herres aff weSTras kom iiij marc" STock Skb 74 (1518). ith am win oc vj kannor, som kom til mi frvgis kirkegongh ib 114 (1519). jacob bysse skytten tiener mj ffru ib 160 (1520). item. .. fek jac c mark klippiga niles mynes herre mode fogde oppo nogan gambla gel HLG 2: 114 (1523). - the mine, de mina, mitt folk. Se SDw 2: 1268. - (?) tha hörer ok thin kärlekir mik til. .. swa göre min Mecht 311.

Part of speech: pn

Additional information: pron. poss. L.

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
  • men SD NS 2: 396 (1418)
  • men ib 234 (1483).
  • minz SvB 487 (omkr. 1520).
  • minnass Arfstv 13 (1461). mynes HLG 2: 114 (1523). mynnes ib 115.
  • mynna SD NS 3: 125 (1416); HLG 2: 115 (1523)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back