Minna

Old Swedish Dictionary - minna

Meaning of Old Swedish word "minna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

minna Old Swedish word can mean:

minna
1) minna, påminnam med dat. thz waare goth thz thw tik siäluom minte KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 205. - med ack. samt prep. och subst. el. en sats inledd af at. minto han tel sinna siKLemming. 1862.">Ala þarua Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 174. " thry thingh minnir iak han til at han läte sik j hugh koma" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 329. " thu minte mic a hans til qwäKLemming. 1881--82. SFSS.">MD" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 190. KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 238
minna
2) minnas, komma i håg. med ack. saghþe sik minna þän pust Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 499. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1277. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 239. - med prep. a mon pharao konunger minna a thina gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla thiänist KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 235. (minna trol. för mina: minna KLemning. 1860. SFSS.">Book VKR 10.) refl.
minna
1) minnas, komma i håg, tänka på. i siälenne ok hänna þrem (kraptom) minne ok minnas ok undarstanda Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 185. - opersonl. med personen i ack., någon gång i dat., och saken betecknad genom gen., ack., inf. el. en sats. mins mik likamans (antingen bör hän mins ändras till minnis, i denna handskrift äfven skrifvet minis, el. mik likamans till mins likama; Cod. B, D mik (minnes lica)man, Cod. C mintz min likama 961) Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 141. " myntis hanum thes" KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 46. minis þik. .. þins mästara orþ Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. " mintes KLäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen hans tiþe" ib 26. " huar tima han mintes vars härra söta sam varu" ib 100 (i de båda sista ex. kan dock konstruktionen fattas ss åersonl.). Bil 272. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 218. KLemming. 1862.">Al 4343. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4357, 5350. Pa (Tung) 31. " ey mintes them naghot aff sinom herra oc gudh" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 96. " äkke mintis hänne thz" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 225. the thing ther. .. os minnis warith hawa KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 320. at thik väl minnis hwat ther six KLemning. 1860. SFSS.">Bo 64. " huarn tima han mintes at han nkaþe sin härra" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 100 (konstruktionen kan här fattas ss personl.). idher minnes ok iak ensamp foor KLemming. 1862.">Al 4227. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4355. " thz är ey langa thz war for sinnä mik minnis än Pa then timä thz iach haffde och enä j mit hiärtä kär" FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 1860. om mik rätelika minnas kan ib 5487. " sua länge at engom länger myntis" SD NS 2: 139 (14099. - personl. med gen., ack., inf., ack. m. inf., en sats el. prep. a (up a, Pa). swa mykyt iak forma oc kan thera minnas meth bönom oc thy godho iak gitir SD NS 1: 201 (1402). " mins min i þinom bönom" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 489. " for them som henna mintus mz hedher ok akKLemming. 1862.">Allan" Bil 543. " jak skKLemming. 1862.">Al oc tha minnas oc thäs sKLemming. 1862.">Alugha landz, som min son skKLemming. 1862.">Al i födhas" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 379. " hon skKLemming. 1862.">Al minnas ther KLemming. 1862.">Aldra thera, som henne minnas her" ib 407. " ey minnas the hans godha gärninga" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 195. " minz äwinnelikt liiff" Bil 459. iak minnes mik KLemming. 1862.">Aldre haua haft tholka taara som iak nu hawir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 213. " mynnes twe ekke huro wi skildoms widh sigordh swen" KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 238. " gif thina miskundh KLemming. 1862.">Allom them, a mith nampn minnas mz akKLemming. 1862.">Allan" Bil 539. hwi minnis äkke thu a the ordhin KLemming. 1860.">Gr 262. minz KLemming. 1862.">Altidh a thin dödh KL 265. " minnas a mic i thinom bönom ib 230. mintz a mik" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 387, 408. " minz a hwt häBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe män sighia gudhi" KL 268. " minz a at skriuat är var herra näfste mic oc anduardhadhe mic ey i dödhin ib. tha minnis känkiaren a, oc wisar konungenom, at en hebreisker swen var i fängilsom mz honum" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 237. " minz vpPa mik" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 36, 245, 246, at ij mintins vpPa idhan mästara ib 209. " minz oc vpPa at atiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKoma til min" ib 225. " hon gat siällan mins vpPa them vtan KLemming. 1860.">Grat ok tara" VKR V. mintz. .. Pa thina loffwan KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 161. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 227, 228. KLemming. 1860.">Gr 316, 320. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 166, 341, 3: 21, 161. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 95, 200, 201. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 553, 809. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 149, 249. KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 139, 296. " mintis han a them badha" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 236. ib 472. KLemming. 1860.">Gr 265 (på de tre senaste ställena kan konstruktionen fattas ss opersonl). minnins idher oPa the ordh KLemming. 1862.">Al 4213 (så framt icke minnins är skriffel för minnis, äro de båda konstruktionssätten här sammanblandande).
minna
2) ihågkommas, erinras. " mynnes at vnder vise myn herre om sancta maria magdKLemming. 1862.">Alena godz" FM 541 (1512-13).
minna
3) tänka på, vilja, kunna förmå sig till. med inf. hon mintes ey fra honom ga KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 76. - Jfr aminna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mynna.
  • mina: -is Bu 13.
  • myna: -ens MB 2: 149.
  • -ir ,
  • -te.
  • mins VKR v. imperat. mins. minz. mintz),
  • minnas ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back