Minna

Old Swedish Dictionary - minna

Meaning of Old Swedish word "minna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

minna
kyssa. " jach loffuar. .. thina sötha leppä som wärdhogadis at minna thin owin oc for radhare iudham" SvB 84 (senare h. av 1400-t.). - refl. minnas, kyssa. med ack. el. prep. vidh. tha swari thän nye confessor hwariom enom brodhir swa sighiandis gudh giffui thik äuerdhe[li] ghit liiff minnandis widher hwan en Val af conf gen 114. swa biwdhir thät thik mwnnen at minnas widh tik SkrtUppb 269. minnis [jak] thin ffaghre mwn, och thina söta läpa widh mik, tha rodhma mina kinnir SvB 487 (omkr. 1520).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back