Minna

Old Swedish Dictionary - minna

Meaning of Old Swedish word "minna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

minna Old Swedish word can mean:

minna
2) minnas, komma i håg. med ack. swa som god barn mi[n]na sins faders godgärninga ok sidwäniar swa skulom ok wi ath minna wara (för minna ath wara?) miskundsamlica widh wan jämcristin MP 4: 112. refl. minnas, L.
minna
1) minnas, komma i håg, tänak på. at ängen annath minniss, vtan (o. s. v.) NMU 1: 70 (1384). " at the godho frwr mynnas skullo mina siäl ib 76 (1390). - opersonl. med personen i ack. el. dat. och saken betecknad genom ack., en sats el. prep. inledande en sats. memor. .. mynnogher oc thz som mynnis" GU C 20 (hand 2) s. 131. fulkoMPlika minnis mik fadir, thänna spörslena SpV 360. qwinnan thäntidh hon födhir, tha haffwer hon änxla, tha hon haffwer ok föth barnith, tha minnes hänne enkte til, hwat hon haffwer lidhit ib 403. " innes engom aff them som nw liffwer ath thz nakontiidh til forena bygd var" Neuman Vokbal 83 (1486). - personl. memini jac mynnis och myntis GU C 20 (hand 2) s. 131. - med dat., en sats el. prep. til. mynnas the allo thy ondho som the tholde j verldena SvKyrkobr (Lucid B) 234. " tha minnes hon jnkte til sina nödh" MP 4: 20. thu minnis wäl, jak bedhis thy hiälp aff thinom bönom til GUdh, at jak maghe kwnna göra tik nakor skäl här oppa SpV 360. MP 5: 204.

Part of speech: vb

Additional information: v. L:

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mynna.
  • myns MP 5: 204. impf. myntis GU C 20 (hand 2) s. 131),
  • *minna upa , påminna. thet i minne mijn härre oppo om nokre oxe GPM 2: 268 (1507). Jfr upaminna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Neuman Vokbal
E. Neuman, Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan. 1918.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back