Minne

Old Swedish Dictionary - minne

Meaning of Old Swedish word "minne" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

minne Old Swedish word can mean:

minne
L.
minne
wil jac nagod giffwa (ɔ berätta) eder tiil mynne oc kändzslo SToria Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 57. - manna minne, se mahder 1 och manna minne. - dragh til minnis, komma i håg. j thetta sinnet formagon j ey mera begriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa eller til minnes dragha STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 26. ib 52. - påminna (ngn om ngt). haffue severin eder swen oss loffuat ath han skall draga eder thet till minnes SToria. 1816 ff.">HSH 14: 87 (1526, Brask). - koma i (hugh ok) minna, påminna, med dat. thz är ganska wadhelighit ath. .. koma honom y mynne hans rikedoma Gers Ars 3. han komi hänne thät i hwgh ok minne SkrtUppb 249.
minne
4) vilja. Se Sdw 2: 1268.
minne
6) frivillig överenskommelse, överenskommelse i godo. Se Sdw 2: 1268. ther fesSThe han forre i mynne v mark päninger ATb 1: 26 (1454). " item alt det sölfwer, som mine syskon hafwa mig ifrån haft efter mine faders död, som iag ärligen klandrat hafer och ingen rätt eller minne theröfre fångit" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 5: 90 (1484, avskr.). " anders gase ɉ mark til lminnes" STock Skb 10 (1516-17). nilss matssons ärenda STaar til minnes eller forligning om grisana STb 5: 223 (1519). nar thz (ɔ STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paris och Helenas avtal om flykt) giort war ömiwkliga mz mynne gik han j fraa henne SToria Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 63. - bliva el. vara i (nokors) minne, bliva i minne mädh nokon, göra upp i godo (med ngn). blef peder geST i mynne ffor olagliga köpslagan v mark ATb 1: 2 (1451). [ola]f hedmvndson lagde in i heftilsen en kloSTer swen. .. for sins fahdrs geldh. .. her fore blef olaf. .. i mansens mynne thet han war in lagdher geldith war betald öwer fir ar til förende ib 6 (1452). ib 26 (1354). " tha warth jag gwlsmidh sakir til iij mark. .. for thet ath hangik borth ath ofäSTe aff radzSTugwnne ok blef äkke j borgomäSTara minne for ed fälnigena" ib 39 (1455). ib 373 (1472). tha skal hon bliffua i cämmenärane mynne medh i (1) marck STb 1: 111 (1477). ib 284 (1481) , 397 (1482). STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pawal skreddare tenetur ij (2) marck, som han bleff j mynne meth kemmenärane STb 2: 190 (1487). " oc ware j fogtens oc kemmenerens minne" ib 5: 183 (1518).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mynne.
  • mynene ATb 1: 26 (1454)
  • minnis kar
  • mynnes- )
  • *minnis lös

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚿᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back