Minne

Old Swedish Dictionary - minne

Meaning of Old Swedish word "minne" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

minne Old Swedish word can mean:

minne
(mynster), superl. L. motsvarande posit. litil. A9 koMP. 1) mindre (i rum). thy kallas han (ɔ människan) minor mundus myndre werldh SvKyrkobr (Lucid B) 135. en annar minder sten hafDDe han j sin faMPn MP 4: 209. minoro. .. myndre göra GU C 20 (hand 2) s. 144. minusculus. .. lithet myndre ib s. 144. 2) mindre (i antal, mängd, värde el. grad). Se Sdw 2: 1268.. .. allan myn fadernes deel lbade löst och fast. .. mynne och mera hwadh thet helst kan ath ware SJ 2: 96 (1487). " huat är lättare ok mindre fore ath sigia ath thina synder äro tik forlatne eller sighia swa stat vpp ok gak" MP 4: 228. " kopareth vogh v [5] mark mynder en ii!UDDA_TECKEN? [2 1/2] pund gamal koppar HLG 1: 90 (b. av 1500-t.). - mindre, minus, minskad med. viij marc iij öre myndre HLG 1: 28 (1430). ijᶜ mark xiiij mark mindre (186)" SJ 2: 305 (1496). " mädh minna än, med mindre, så Framt icke, utan att. jtem wille jak eg anama the for rörde godz aff her twre medh minne en han wilkorede sig at widherleggia mik Framdelis huat min hustru faat er thär vtj" Arfstv 10 (börj. av 1470-t.). thz han aldrik gik i i Frv el iana fatabwr, mz mina en han war sielff vi, sin Frv eliana var dod Från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden Från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.">JTb 79 (1490). - minna än, med mindre, så Framt icke, utan att. thet skal ecke finnas wor broth och lither til ingemanz segn mindre än wij motte sielffwe wara til swars GPM 2: 139 (1498).
minne
3) sämre, ringare, mindre duglig. - lägre, ringare, underordnad. jtem bryther noger minne man än forscriffuit staar Arnell Brask Biᴵ 34. the första fyre wigxle heter mindra wigxle SvKyrkobr 57. - minne brödher, minorite, Franciskaner. han gaff sik til mindra brödhra liffnath. oc wardh biskop SvKyrkobr 23. - n. adv. mindre, i mindre grad. ey thäs minna, icke dess mindre, det oaktat. Se Sdw 2: 1268. B) superl. 2) minst (i myckenhet). - minst (i betydelse, värde el. grad). then mynsta pening medh then största SJ 2: 97 (1487). ib 102 (1487) , 273 (1495). - minst, rignast, obetydligast. äractughum manne alla biscopa Främsta auGUstino biscope i yponio, sändir cirillus biscop i ierrusalem alla presta minstir helso Hel män 180. ok minst, i det minsta, åtminstone. swa skal hon döma ok kalla hwan iemkrisnan jwdha ellir hedhenighe bäthre än sik syälffwa ellir ok minsth (saltem) ekke werre Gers Frest 41.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mynne.
  • mina JTb 79 (1490)
  • minster

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚿᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back