Mista

Old Swedish Dictionary - mista

Meaning of Old Swedish word "mista" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mista Old Swedish word can mean:

mista
L.
mista
1) miSTa, gå miSTe om. himirike hauin i miST Bu 152.
mista
2) miSTa, förlora. " minSTa vald iuir väruldena" Bu 206. " miSTa liuet" ib 421. " at han sua GOþän häST miSTe" SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). for eth öga miSTe bondin sina kaapo GO 222. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 160. miSTe han sin tima ib 3: 100. " meSTe vy nogedh aff vartth folk" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 321 (1502). " wilde konugen engalund miSTa them aff sino lande" ST 323.
mista
3) vara utan, sakna, undvara. med gen. el. ack. ma hon (själen) ey hans kroppen) miSTa, oc hans andBudh, swa som öghon oc öron til sinna natwrlika syslo MB 1: 77. " hulkin som ey hawir han (ɔ: min hälgha anda) ok miSTir (caret) hans sötma" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 260. " nar thz (hjärtat) ledhis af sino siälfwalde och miSTer (caret) gudhz radh" Ber 224. KS 76 (187, 83). " alt thet bätre är äghä än mySTä" SD NS 1: 80 (1401).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mysta L.
  • mystä SD NS 1: 80 (1401). mesta. -ir, -te, -ter),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back