Mista

Old Swedish Dictionary - mista

Meaning of Old Swedish word "mista" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mista
, f. Se Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 8. förlust. i thi att. . cronan aff thera misto hafuer störstan skadha för landänä wärio skull Rydberg Tr 2: 228 (1356, senare avskr.). - (?) i furwnge haffwer clostret incte thagin mistho, ty är wär VKJ 276 (1466).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back