Mista

Old Swedish Dictionary - mista

Meaning of Old Swedish word "mista" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mista Old Swedish word can mean:

mista
L.
mista
1) miSTa, gå miSTe om. Se Sdw 2: 1268.
mista
2) miSTa, förlora. " swa haffwri jak än mikt gul oc silff oc the haffua allo msit" SvRimd 44. tha miSTis ther een bulth läropth ATb 1: 243 (1466). STb 1: 105 (1477). tha skal han mySTa hoffwdet ib 118 (1477). tha skal hon mySTa liffuet ib 329 (1482). ib 395 (1482). bleff myn gard opbrent oc möSTä jeg althet jeg alt [!] thet jack aatä GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 426 (1511). SToria. 1816 ff.">HSH 17: 166 (1523, Brask). 3) vara utan, sakna, undvara. med dat. tha kwnnom lwi thän orätthin som os görs, ey glöma, wthan mz STörSTe wansamlikhet, for thy thz är os saa trögt, som at miSTa (carere) mathurinne SpV 571.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mysta.
  • -te.
  • möstä GPM 2: 426 (1511) ),
  • *mista bort ,
  • *mista ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvRimd
Två Svenska Rimdikter från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back