Mon

Old Swedish Dictionary - mon

Meaning of Old Swedish word "mon" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mon Old Swedish word can mean:

mon
eg. skilnad.
mon
1) vigt, betydelse, angelägenhet. mäste mon war hanum wm at finna hwru manzsins siäl är fräls for hel Lg.">Bil 348. " swa som han hafdhe varit the quinna. ther ey hafdhe stor mon vm varit (quædam Alia mulier de populo)" Bo 4. " mädhan saa stor moon tikkis wara om thessen tinghin her nydre oppa iordhena. .. hwro stoor mon och hwro mykin mon tha ware om the tingh som i himerike äro" Lg 3: 133.
mon
2) värde, pris. fore litin mon han thz Bort sälde Al 1638. " han är wäl wärdhugh storan mon" ib 4030.
mon
3) grad, mått. i sino hoffdhe hAlder hon Alt manz wit oc wiisdooms mon Al 6754. " mz thin wiisdooms mon" ib 8542. " kung karl hylt aff honom mykin mon (i hög grad) ffor andra riddere oc knecte" MD 443.
mon
4) angelägenhet, vigtig sak? erik puke togh granneligha war them mon huru han munde teLge winna RK 2: s. 340 (möjl. att föra till följ. ord mon 2). - vigtig sak, sak, orsak. iak bidher thik nw til mik koma. .. särdelis. .. fore thenna mon thz wi maghom hedhra gudh amon mz offer oc bönom badhe Al 7721. for then sama mon drap mik knut ericsson RK 1: (LRK) s. 227. " för then samme sack och mon tha drepthe meg knwtt ericson" ib (Yngre red. af LRK) s. 286. - Jfr fingers-, for-, iordh-, iordha-, iords-, mis-mon el. -mun.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • moon.
  • mun L.; se vidare iordh-, iordha-, iords-mun),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back