Mon

Old Swedish Dictionary - mon

Meaning of Old Swedish word "mon" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mon Old Swedish word can mean:

mon
1) vilja, behag. " thu gör mik thz än Alt til mon" Al 3594. " thz war nectanabo wäl til mona" ib 151. " thu spadhe honum tha til mona" ib 1615.
mon
2) hugnad, förmån nytta. thik är thz til mykin mon MD 160. " huat tw haffuer giort thz är min mon" ib 344. " thz tykker mik wara storan mon" ib (S) 214. " thik skAl än tima mere mon" Al 219. " om roxomen henne timpde then mon thz henna byrdh wordhe en son" ib 10229. " ther före skedde honom tolken mon" RK 1: (Tillägg i Gmla Krönikans Yngsta red.) s. 202. han fiik för thy thenne mon ib 3: 2544. " thz hadhe idher bliffuit tiil storan mon" ib 1924. " holkit ey är wthan storan mon" ib 1942. aff them fic han Altzengen mon (hjälp) ib 2: s. 340. giorde honum ära oc mykin mon MD 350. vm the färd war engen mon (med den färden var ingen glädje, den färden var till ingen nytta) RK 1: 3073. " om honum war öffrith litin mon (med honom var ganska liten glädje)" Al 9836. " om theras kärlek war stoor mon" MD (S) 248. - snarast ss rimfyllnad. thera syster hestrid haffde en son stekil suerikes konung mz storom mon MD 315.
mon
3) omsorg, ifver? snarast ss rimfyllnad. een rikir man. .. en bryllops kost til redde aat sinom som mz mykin mon syna stora äro beteddhe MD 167. " räd j nore mz storom mon" ib 319.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back