Mon

Old Swedish Dictionary - mon

Meaning of Old Swedish word "mon" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mon
L. De två artiklarna mon Sdw 2: 54 f. böra sammanfröas till en; se Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 4: 94 f. 2) värde, pris. ath han alderegh vpbar peningh ellir peningx mwn för the tomptene ATb 2: 27 (1474). Se Sdw 2: 1269. 3) grad, mått. är längden a garden w norre gatunne och nidhir i aane breDDin vidh gatone xvii!UDDA_TECKEN? aln tw fingirs mwn minne ATb 1: 388 (1471). " ey waro the komne xv skede mon wt j siön j fraa athenas" Troj 86. - mån, måtto. Se Sdw 2: 169. - Jfr fots-, pännings-, stor-mon samd iordh-, iordha-mun.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mwn )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back