Mykil

Old Swedish Dictionary - mykil

Meaning of Old Swedish word "mykil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mykil Old Swedish word can mean:

mykil
L.
mykil
1) STor (i utSTräckning) el. växt). än vindögha är a väg swa mykyt at þyliko matte in kaSTä STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKningar om en för Sveriges LaghiSToria vigtig uSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKund, den förlorade SödeSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöpings-Rätten. Af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 44. " han war mykin rise" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 434. - i ortnamn. in mycelä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 730 (i viDim. fr. 1281).
mykil
2) STor, mycken (i mängd el. grad). fingo. .. myken flat kaka STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4958. " äther man mokin (för mykin) mora tha ffar man lwSTa tiil quinnor (Macer: accenDit venerem si large Sumitur illa)" LB 2: 32. the !UDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: ärende) warda. .. SToor myghen och mangh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1872. " vm han hauer Suå mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa manna makt" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 82 (203, 90). mikin bardaghi STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 176. " et mykit hoff" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4253. " i möSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe vaku" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 100. " äru sampnade. .. mothe oss j STörSTe makt oc möSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo tali" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 234. kom bradhlikit liudh aff himnomin swa som änxlikx mykins vädhär ällä ande (för vädhärs älla anda; spiritus vehementis) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 133. " mz mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe dyght" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. i myclom vaþa ib 499. " hans mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe älskoghe oc kärlekir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 473. ib 137. " huar Sum äru mång rådh ok opta, ther är mykil snille" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 17 (43, 18). " vm tu hauer mykin hugh ok STadhughan, tå må tu liua medh mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe tröST" ib 23 (55, 24). giua sik ther um mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa akt ib 51 (129, 55). thz är mykil landa ok almogha tarf ok hughnadhr ib 52 (132, 56) the äru STaDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDe i mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLom dröuilsom (in magna Sunt triSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bulatione et anguSTia) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 104. " þen som mykit hawer" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 561 (1346). " Sua mykit höre os tel här af sighia" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8. " criSTofforus thydhir swa mykit a warth maal som then ther bär chriSTum" ST 115. - n. huru mycket. wardhe owir ena mz syslomannenom mykit hon skal honom oc hans tiänarom giffua til lön om aarit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 115. " witi mykit aarswextin är hwart aar" ib 116. ib 117. " wil tw witha mykith hwarth aff förscriffnom tingom haffwer aff hita, köldh äller töSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKo oc väsko" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XXXV. the aamyntos wäl hans STora ondzsko oc mykit ont han haffde bedriffwit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 252. - dat. n. i förbindelse med komp.; mycket. mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo mera STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 213. " mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa mer" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 248. VKR 74. " til þes at þetta er Sua mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa STaþughane" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 181 (1350). " sa mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa flere ängla" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 288. forwan möclä flegha korsherra STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 565. j mörSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLä hardare pynor STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 220.
mykil
3) mången. " STadhfäSTe mz kiännedom mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLä crisnä" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 162. " tik tiLBör naghat lidha aff the möSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLä pynor tu forsculdat hafuer (patieris pauca de multis, que patereris, nisi tib Subvensset misericorDia noSTri redemptoris)" STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 219.
mykil
4) STor, hög, betydande. guz mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe ok vppinbare daghir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 133. " then mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe ok STore gudhin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 390. thän mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe herran gudh alzualdogher STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 859. mykin är basilius biscopeer ib 602. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 32. " sagþo þolikan man myclan ok mildan ok goþan kännefaþur eigh vara värþan dö" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 141. " thön ord ther ariSToteles kände sinom herra, miSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa alexandr kununge" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 15 (35, 16). " i mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa ok witra manna närwaru" ib 54 (137, 58). en brodhor mykin i atirhalde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 250. " mykin man foe sik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 205 ; jfr for 17. Di 126. han war. .. mykin STridzman ib 20. sa mykin en trwll karl ib 121. " en mykin högtiDis dag" ib 165. - n. adv.
mykil
1) mycket, ganska. " mykit oc harþlicä plictugher" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 561 (1346). " mykit wäl STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDa" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 651. " pylato miokit kär" ib 244. " han war mykit idhin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 288. " mykit manghe" Su 259. ST 422. BSH 4: 278 (1501). - vid komp. litith aff balsama är mykyt bäthre oc dyrare än fulmykyt aff ättikio Su 17.
mykil
2) allt för. gropana synas honom mykit vidha (nimis latæ ad) owir springa murane mykit höghre at owir fara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 345. - Jfr for-, ful-, iäm-, ko-, of-mykil el. -mykin.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • mykil L.; KS 17 (43, 18), 52 (132, 56).
 • mykyl ÖGL G. 15. mykin ib ES. 3: 2; MELL Kg 10 pr. mykyn Bo 12 ; Bir 3: 471.
 • mikin VGL II J. 43. mikyn Di 276.
 • mykit Bu 8 " och ofta. mykyt" SR 44 ; ST 422 ; Su 17, 259.
 • mioki Bil 244.
 • mökit SJ 308 (1463). " mökith" BSH 4: 278 (1501). möket L. möghet Bir 4: 164.
 • mykils ÖGL Vaþ. 20 pr. mykels MB 1: 137.
 • mykins KL 133 ; MP 2: 104.
 • mykle ib 3 ; KS 23 (55, 24).
 • mykli VGL I Forn. B. 10 pr. myklli ib IV 14: 17. mökle Bo 100.
 • myklu VGL I VS. 3: 2. myklo Bo 213 ; Di 106.
 • möklo VKR 74 ; MB 2: 234.
 • mykla KL 288 ; Bil 248.
 • möklä LfK 220.
 • möclä Lg 3: 565.
 • mykle SD 6: 181 (1350).
 • mykin Bir 2: 27 ; KS 23 (55, 24) och ofta. mykyl Iv (Cod. B) 431. myklan MP 1: 97.
 • mycklan Bu 141. f. mykla KS 51 (129, 55), 66 (163, 72), 82 (203, 90) ; Bir 3: 471 ; Fl 240 ; Di 181, 196.
 • mykin RK 1: 502, 511.
 • myken ib 2: 4958.
 • mycla Di 216 f. mykla ÖGL Vaþ 15: 4. n. mykil VGL I O. 6; ÖGL B. 17: 1. myghen RK 3: 1872.
 • mykla KS 54 (137, 58).
 • myklom Bo 104.
 • myklä KL 162.
 • mykle Bil 859 ; KL 133 ; MB 1: 473 ; Bir 1: 390.
 • myklo MP 2: 63.
 • mikla KS 15 (35, 16). f. myklo MP 2: 97.
 • möklä LfK 219 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚴᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back