Myndelika

Old Swedish Dictionary - myndelika

Meaning of Old Swedish word "myndelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myndelika Old Swedish word can mean:

myndelika
1) myndigt, på ett befallande sätt. taladhe han mykyt myndhelika om sith äradnhe Lg 332.
myndelika
2) med bemyndigande, i laga ordning. myndelika aff clostreno äpther wara häLga reglo oc priuilegia aff mynom öfwersta förman wtsändher mz breff oc skäl PM LXII.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚿᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back