Myndelika

Old Swedish Dictionary - myndelika

Meaning of Old Swedish word "myndelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myndelika
muntligen. Se Sdw 2: 1270. ok bönderna haffde inkte breff eller skäligia bewisningh vtan ena papersscrift til huilken biscopen myndligen swa r tilgaff Svartb 422 (1447). " wor nadigh herre konungh karl befälte oss badhum mynnelgia j STockholm nw i waar at tagha oss flere gode män til heilpa" ib 446 (1453) (möjl. att föra till föregående artikel, mom. 1). ath samma breff war swa vplesit pa koppergx tingh och mynnelige athsport for:ne godemen breffuit vtgiffuit hae, om. .. STb 4: 24 (1504). " hwicket i them och myndeligä tilsagdhä at swa. .. "GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 330 (1505). STb 5: 60 (1515). swarade hans nade iders tienere mynelige, at eder nade motte. .. ib 313 (1520, Kop). - personligen tha skal tet honum personlige och myndelige anwordes j hender STb 5: 27 (1514).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -lige.
  • -ligä.
  • -ligen.
  • mynnelige )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚿᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back