Myndogher

Old Swedish Dictionary - myndogher

Meaning of Old Swedish word "myndogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myndogher Old Swedish word can mean:

myndogher
Jfr A. Bengtson, Nils Ragvaldi, Domareboken och Linköpinglegendariet s. 169. 2) myndig, mäktig, betydande, ansedd. ther sattes the alla hwar epter annan skickeliga som han war bördog oc myndog tiill Troj 81. 3) bemyndigad, befullmäktigad, med laga uppdrag försedd. Se Sdw 2: 127 0. NMU 1: 100 (1420). " kom ragul eskilz brodhir och giordhe forᵈᵃ eskil mindugh och mektogh ofwir bägis thera fädirne och mödhirne sälia och byta huru hanom täkkis" ATb 1: 236 (1466). matis. .. giorde matis person mindogh och mektogh at tala ltil lion. .. om een hesth ib335 (1470). ib 2: 163 (1481) , 188 (1481?).
myndogher
4) laga kraft ägande, i laga ordning utfärdad, laglig. hulkit breff som näpdin sagde myndugt oc gilt ware Uppl Lagmansdomb 104 (1490). - Jfr ful-, o-myndogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • myndog Troj 81.
  • mindogh ATb 1: 335 (1470).
  • minogh ib 2: 163 (1481). mindugh ib 1: 236 (1466). mignoghir ib 2: 188 (181?).
  • myndugt Uppl Lagmansdomb 104 (1490). Se Sdw 2: 1270),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚿᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back