Mynt

Old Swedish Dictionary - mynt

Meaning of Old Swedish word "mynt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mynt Old Swedish word can mean:

mynt
L.
mynt
1) mynt, myntSTycke. " thät mynit ok motit war gangane ok gäfft" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 261. moneta. .. mynth STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 153. - koll. mynt, präglade penningar. then dagh han fullelica bitaldher wardher i tal ok mynt, som fore är sagt SD NS 3: l207 (1417). tette för:ne söuerins mint, som her claues hade wtgiffuit STock Skb 222 (1523). - mynt, myntsort. päninga i thet nyia mynttidh SD NS 3: 460 (1419). hundrade, och ottaighe mark reedha peninga sweriges mynth. loch j ortoge taal GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 80 (1515). all land oc riike ther eij slaass ungerST eller ducata mynt forwerre sig pa mynthen SToria. 1816 ff.">HSH 15: 12 (1526? Brask). Arnell Brask Biᴵ 17. 3) mynt, myntverk. baadh iach honum sända syn swän och sölffuith aSTadh in pa myntedh i STocholm GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2. 25 (1511). - mynt, mynthus. olaff andirson vpa möntit HLG 1: 57 (1451). ib 65 (1456). j bachgrenden, som man gaar till myntit STb 3: 336 (1497). ib 369 (1498). HLG 2: 84 (1517). - Jfr dukata-, STokholms-mynt.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • mynth.
 • mint Stock Skb 222 (1523)
 • mynta mästare (mynthe-. mynto-. monto- (för mönto-?) Skotteb 63 (1461-62). -mestare. -mester),
 • *myntamästara husfru
 • mintomästar-hustru )
 • *myntamästara son
 • myntemestere )
 • *myntamästara sven
 • myntomestare- )
 • *mynta mästirska
 • -mesterska )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚿᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back