Myrker

Old Swedish Dictionary - myrker

Meaning of Old Swedish word "myrker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myrker Old Swedish word can mean:

myrker
1) mörk, ej upplyst. jllunis. .. mörker oc vthan maanä GU C 20 (hand 2) s. 12. then godhe mannyn (ɔ Tobias som blivit blind).. . saath j eno mörko stuffuo ok takkadhe GUdhe fore sina nadhir MP 5: 32. - i andlig bet. wärdoghas nw jnföra j war mörka hiärta thz lyuset, som thu födhe JMÖ 113. ib. 3) om sinnelag, tanke el. dyl. mörk, inbunden, lömsk. jak bidher tik at thu borth driff mina mörka tanka SvB 20 (b. av 1500-t.). 4) dunkel, otydlig. swa sm j speghle ok j mörke scrifftinne (in enigmate) SpV 495. en god prädicare förbätre tässa mörka swänskona Saml 6: 174 (1495).
myrker
5) dunkelt el. svagt seende. ögonen bliffwa mork PMSkr 274. 6) ss tillnamn. lasse mörk KTb 161 (1449?). - Jfr hvitmyrker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mörker.
  • mork PMSkr 274) ,
  • *myrka ottosangs lius
  • mörke ottesangx- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚱᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back