Myrker

Old Swedish Dictionary - myrker

Meaning of Old Swedish word "myrker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myrker
= myRK. ij thetta möRKer Al 5437. " kom sigord swen jn i möRKerit" Di 162. till siöss i moRKrett lagde han RK 3: (sista forts.) 5045. liusa thom j möRKreno waro Bil 214. " ledde idher wt af dözsins skugga oc myRKre" Gr 315. " äwärdhelikit häluitis myRKir" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 52. MP 1: 46. - pl. waro. .. rädhelikin myRKer mällan thera här oc egipto manna MB 1: 316. " skulu thin möRKir lyusa thik" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 129 m möRKrenna hoffDinge LfK 236. ib 239.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • morkrett RK 3: (sista forts.) 5045.
  • myrkre Gr 315.
  • mörkreno Bil 214 ; LfK 239. pl. gen. med art. mörkrenna ib 236. mörkrennä ib 239),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚱᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back