Nära

Old Swedish Dictionary - nära

Meaning of Old Swedish word "nära" (or næra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

nära (næra)
nära, föda, underhålla. " mannen matte mang äwe hawa ärt sit liiff widh paradiis fwkt" MB 1: 126. nära sik, nära sig, föda sig. thän rike spör hwru thän fateghe sik närär GO 365. RK 1: 886. Al 6073. " nära sik mz thera ska oc armödo" Bil 574. " nära sik vidh fodhir som anor oskällik diur" Bo 126. " aff hwilkit riikit kwnde sig well lnäa" RK 3: 4608.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so nära may have also been written as næra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -är GO 365.
  • närt MB 1: 126 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚿᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back