Öpa

Old Swedish Dictionary - öpa

Meaning of Old Swedish word "öpa" (or øpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

öpa (øpa)
ropa, skrika. " tha öpte then man i träno saat ok sagdo them allom tidhande " RK 1: 871. (Han) reff sina lukka j sundher ok krattadhe sik vm sin öghon siälff ok öpte grömmelika Prosadikter 180. Tha öpthe folkit: mestare, hiälp tinom discipulo ib 188. " riddaren hörde thet ok öpte. .. j thy gikhon in. .. ok öpte till hans" ib 190. tha komo ther thri korpar swa mikit ropa. .. (de) giordo mikit roop ib 215. tha öpte Hugen konung til Karl Magnus och sagde KarlM 37: 12. mon han fara nw allan adghin öpande och bläsande effter enom thera ib 30. Oc thu grät staRKlika och öpthe manlika SvB 69. (Du) hördhe huru lyghn aa thic kärdhis, oc alff allo folkeno öpas, röfuaran gifua lösan ib 116. " alla hälgha ängla öptho medh högxsta oc aldra sötaste liwdh älla röst" Mecht 187. (Hon var så bedrövad) at hon opta hördes j tridhia hws idhkelika ropa oc öpa äpter sin kärista ib 216. Jfr ropa. Se D. Kornhall, Karl Magnus (1959), s. 285. - Verbet öpa också i den "RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgittin-norska" handskriften Skokl. 5 4:o (RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 423 f.): imperf. öfte RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 510, 511, öpte 4: 512, 514 (2 ggr).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so öpa may have also been written as øpa

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back