Öpa

Old Swedish Dictionary - öpa

Meaning of Old Swedish word "öpa" (or øpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

öpa Old Swedish word can mean:

öpa (øpa)
L.
öpa (øpa)
1) roSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, uppgifva rop, skrika. han . . . öpte och gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al som han ii elde laghe Bu 8 . " suennen öptä ok grät " ib 22 . the iomSTrand. 1853.">Fru vardh swa räd ther vidher, hon öpte ok sik hiälSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa bidher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1331 . ib 355, 1339 . konungin öpte ok vardh swa vreedh, thz matte höras swa langa leedh ib 1566 . " swa ängizlika tha öpte han " STephens. 1849.">Iv 696 . thz förSTa the höra mik at öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa ib 319 . ib 859 . " vtan mato ordkadho the öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9410 . " latin them skria ok öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa STort " ib 4095 . " the andro mondo i skoghin löSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa oc swa iämirlika swa illa öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa " ib 9350 . " the STrand. 1853.">FräSTo oc roSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padho vtan mato the wiSTe ey hwru th willo lata then öper meer som meer for ma " MD 189 . STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8961 . mz öpnade röSTh MD 33 . - med prep. the slogho thera hunda ok loto them löSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa the läghara faSTlika a thöm öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa STrand. 1853.">Fr 68 ; jSTrand. 1853.">Fr 2. - STenianus. Se Lg.">Bildl. roSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, roSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa om häMD. med prep. thins brodhers blodh öpir (Cod. A roper 163) til mik aff iordhinne MB 1: (Cod., B) 544; jSTrand. 1853.">Fr 3. - i förening med ett verBum dicendi; jSTrand. 1853.">Fr 2. tha öpir (Cod. A: roSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par 75) han oc sigher hwa lagdhe thetta här MB 1: (Cod. B) 534 . " þa öpte en röST . . . oc saghe til þän tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alat hafþe, þyp vtþe orþen nu saghe " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 178. þe . . . öpto höght ok sagþo manna rätiuaSTe . . . folket far STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt vilt Bu 197 . hon . . . öpte höghe (för mz höghe?) röST til mariam, oc sagdhe välsighnadh vardhe thu j bland quinnor STenianus. Se Lg.">Bil 894 . " han . . . öpte mz höghe röST til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan iudha moghan sighiande hwat är thätta i farin nu mz " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 388 . MB 2: 383 . nu öpin (motsv. STäll MB 2: 384: ropin) ij mote mik oc sighin at iak hatar min konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 390 . " the iomSTrand. 1853.">Frw tok a han at öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa ok tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar til han swa hardelik ij skulin herra lydha mik ok ey aff STadh at ganga " STephens. 1849.">Iv 989 . STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle diäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fla skara öpto mz enne röST ok sagdho (clamaverunt dictentes). hwadhan äST thu STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 411 . MB 2: 404 . tha öpte then man i träno saat ok sagdo (för sagde) them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom tidhande at the vplänzske komo ther ridhande STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 871 . " hoffmen ok bönder STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle saman öpto ok sagdho STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle amen " ib 4501 . " diäfullin öpte höght ok rööt ok thööt ok saghde ve mik " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 269 . ib 266 . þe öpto äpte þöm: ok sagþo sik vara hulla vini Bu 129 . tå öpte hin såra, ok sagdhe: gör ey suä STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 42 (107, 45) . han öpte faST ok badh mik bidha STephens. 1849.">Iv 453 . STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1730 . konungin lot öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa ok biudha swa, at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle skullo till hofuith ga ib 1624 .
öpa (øpa)
2) roSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, med hög röST säga. han . . . öpte. sancte pete hiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alp mik þu eST van at hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa nöþSTadom Bu 15 . " andreas . . . opte. hui kuMBar þu nu här " ib 141 . ib 150 . " öpto STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle iam skyt som enom munne. hör: hör: rätuis maþar far vildar " ib 197 . STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 395 . STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 21, 22 . STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 265 . MD 32, 36, 342 . STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 622 . STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2433 . " sla dödh the hoffmen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa " STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4951 . aaron wardh rädder . . . oc öpte thaghar til moysen jak bidher thik . . . at thu forlat os MB 1: 396 . tha taka the riddara .- . . hwat at sinom komSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pane öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa wi skulum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle til hofua ganga STephens. 1849.">Iv 190 . " han öpte silueSTrum ySTrand. 1853.">Frit ordoghan vara " STenianus. Se Lg.">Bil 85 . " öpte han wara mordara ib 724. thw hördhe . . . aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo folkeno öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas röfuaran gifua lösan " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 147 . " marsken togh högt at öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa vnder suensca banner sculle STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla löSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa " STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2119 ; " jSTrand. 1853.">Fr 4. wm iherusSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alem loSTh thu öpte til ath se hans dödh the skulde löpe " MD 37 ; jSTrand. 1853.">Fr 4.
öpa (øpa)
3) anroSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, åkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla. " med prep. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghin öpir til lkonungen bedhandis hielp aff honom " ST 405 . " huur han i dözsins nödh til sin fadhor öpte " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 140 . ib 153 .
öpa (øpa)
4) roSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, utroSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, offentligen föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunna. ropis thn ära aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo himerikis härskapi öpi til the höghdhina ther ängin gitir begripit ändan j guddomsins vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde gangi oc thz ropit nidhir j häluite . . . thit loff öpis ok ökis j världinne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 268 . han loot öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa kriera vm noke vplenzske waro STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere nokor then honom ville beSTaa . . . er her nokor man thz wil STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1110 .
öpa (øpa)
5) utroSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (till), högtidligen förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLara (för). med två ack. - STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pass. vardh han öptir aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom romarum römska rikis fadher STenianus. Se Lg.">Bil 761 .
öpa (øpa)
6) hånande roSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, göra ett håndande tillrop. hwa sin hund STäkkir ok öpe äptir honom the äro marghe som mädh öSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa GO 807 .

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so öpa may have also been written as øpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ööpa MD 342 .
  • -ir ,
  • -te ,
  • -ter .
  • imperf .
  • öptö Bu 22 .
  • oipte ib 141 ; Fl 355 ; MD 32 ),
  • öpa mot ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back