Par

Old Swedish Dictionary - par

Meaning of Old Swedish word "par" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

par Old Swedish word can mean:

par
L.
par
1) par bälgr, hytta med två bälgar; gruvlott, visst antal gruvdelar (i Falun i senare tid vanl. 16 "fjärdeparter"). Jfr E. Holmkvist, Bergslagens hyttspråk 72, Dens., Ark. f. Nord. Fil. 66: 226 f., B Boethius, MU Kopp 13.. .. at koperBerghit scal alt höra til konungen oc kronona wtan tw par bälghe RydBerg Tr 2: 660 (1396). " sex paar paa prowestöckne Bergh" DD 3: 240 (1498). " ith par uti sölfBergz grufwan" ib 1: 170 (1499).
par
3) et par, ett par, några? eth par twnner ööl BSH 5: 461 (1511).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛕᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back