Plokka

Old Swedish Dictionary - plokka

Meaning of Old Swedish word "plokka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

plokka Old Swedish word can mean:

plokka
L.
plokka
1) plocka, rycka (av hår el skägg). hans wärdogha skäk wart plukkat oc hardraghit Mecht 191. SkrtUppb 281. han. .. wardh swa omögelica kinpustadher hardraghin oc plukkadher ii sit skäg ib 295. 2) plocka, genom plockande beröva fjädrarna. plokes alla fyädrana aff hoffdeno oc wndhy wingommen PMskr 257. 4) plocka, slita, plundra. han rijctas medh thett han plockar aff almogen PMskr 675 (avskr.). ib 694 (avskr.). 5) hacka. plockada fincher Brasks Matordn 6. Se under finke el. finker s. 157.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe.
  • -adher.
  • plukka. ploka: -es PMSkr 257 ),
  • *plokka sik , plocka sig, avlägsna fjädrar, ohyra o. d. om fågel. PMskr 257. tha gither ey höken skitith oc. .. altid plokkar sigh bak mädh näbbenom ib 274. - Jfr afplokka samt o-, smaplokkadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛕᛚᚮᚴᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Brasks Matordn
H. Hildebrand, Matordningen i biskop Hans Brasks hus (ur hds. fr. 1513--27). I Vitt. Hist. o. Ant. Ak:s Månadsblad 1885 s. 1--21.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back