Qvikna

Old Swedish Dictionary - qvikna

Meaning of Old Swedish word "qvikna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvikna
kvickna, få liv. - återkomma till liv, åter leva upp. syälin quiknar j gudhz asyn, ok waknar j hans harda dome MP 5: 121. " swa rat som (det ihjältraMPade) barnit kom widh iordhena qwiknadhe thät i allas thera asyn" Hel män 238. sielenne tilkomande quiknar lichamen SvKyrkobr (Lucid B) 188. - bli friskare el. starkare. godh amma pläghar dröpa miölkena vppa barnit til thäs, at thät skal faa stadught huld oc qwikna thär aff SkrtUppb 268. - Jfr ater-, igenqvikna.
Alternative forms or notes:
  • -ar.
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᚴᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back