Raka

Old Swedish Dictionary - raka

Meaning of Old Swedish word "raka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

raka Old Swedish word can mean:

raka
L.
raka
1) råka, träffa. " tha rakthä eth skoth som han sködh genom eric[s] laar Uppl Lagmansdomb 86 (1493). swa skot han til met kolffuen och weth icke huath tet raakedhe eller eyg STb 4: 211 (1511). "Troj 185. 5) råka, komma att. med följ. inf. uttryckande en omskrivning. han eller andra ther sik raaka försee SToria. 1816 ff.">HSH 13: 134 (1525, Brask).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • raaka.
  • imperf.
  • raakedhe STb 4: 211 (1511). råkade Troj 185.
  • rakthä Uppl Lagmansdomb 86 (1493) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back