Raka

Old Swedish Dictionary - raka

Meaning of Old Swedish word "raka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

raka Old Swedish word can mean:

raka
L.
raka
1) skrap, rifva, slita. " böþ raka hänna huld fran rifiom mz clodiura fotom" Bu 504. " lät raca lt har af hänna höfþe" ib 505. - afskrapa, afslita. lät. .. raka hans huld mz iarn caMBom Alt intet rifia Bu 530.
raka
2) raka, afraka (hår el. skägg). rakadhe the hanum har aff midhiu hofdhe Bil 119. Bu 149. raka idhert skäg MB 1: 366. - raka, befria från hår el. skägg. om mith huffwodh wardher rakath MB 2: 122. the varo fulica rakadhe j sino skägge Bir 3: 458. lata sik raka mz kniff MD (S) 289. - raka, genom rakning åstadkomma. lät fraa thöm tima raka sik krono Bil 119.
raka
3) hopskrapa, sammanföra, raka. eld aff oghnen raka Al 9464. " wil tu win vara tha skAlt thu eld raka" GO 1033. " hwar rakar eldh til sinna kaku" ib 830. Su 423. - Jfr af raka, äfvensom ny-, o-rakadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back