Raka

Old Swedish Dictionary - raka

Meaning of Old Swedish word "raka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

raka Old Swedish word can mean:

raka
L.
raka
1) råka, träffa. " kaSTanDis mz slywngo STenana swa räth oc wiST. at the eth haar matthen äpther sin wilia wäl raka" MB 2: 134. huath hon rakar mz sinne klo FMan och G. STephens. 1849.">Iv 3163. " thz hon raakadhe mz sinne tan thz reeff hon aff thän salugha man" ib 3402. " fyrade hon oppa then triDia bössa oc mente raka marsken til wissa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6115. " haffde jak rakad myn som mz then ena piill" Di 54. ib 56, 138, 233, 293. een piil rakadhe konungen ST 121. " rakadhe j hans ögha ib 261. "Di 69. Didrik. .. rakade mit vpa hans skioll ib 70. mit mellan öghonen rakaden tha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8864. " the sago thz sa raka" ib 8867.
raka
2) råka, finna, påträffa. hwar han kunne theras (deras egendom) raka STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4123. swa manga han kunde raka ib 5737. " han lot alt fran them taka hwat han sin gaDing konde raka" ib 5743. ib 3783, 7393, 9248. - bildl. bätre radh kunno wy ey raka STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6376. " then STundh ma han rokaa oppo dagin, ath han ey dör, vthan koMBer i een oböteligin siwkdom" LB 7: 93.
raka
3) nå, komma till. gotland raka STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3317. " goda hampn för gotland råka ib 3: (siSTa forts.) 5052. "
raka
4) komma till, lyckas. wij raake ekke kaSTa in til them pa slotteth BSH 5: 147 (1507).
raka
5) råka, komma att. med följ. inf. uttryckande en omskrifning. rakadhe. .. her eric abelsson. .. koma hiit j the sama dagharna FM 58 (1457). ij (2) utaff tesse kara raakadhe swara oppo tingheth, ath te ville inghen annan herre haffwa än idher BSH 5: 302 (1508).
raka
6) komma, komma fram, komma undan. wy hafuom haft STor omaka oc kunnom tog ey her genom raaka STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5228. " ä huar the vtaf wägen raaka" ib 8911. kunde somme nordhmen ey teddan raka ib 1: (sfgn) s. 186.
raka
7) råka, komma, falla (i el. på). i dödhen raka STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9300. " i there wilia thz wel raka at the mik ther til (till konung) taka" ib 6738. " kan och oräth pa honom raka (befinnas med honom)" ib 772. " raaka fore thz (råka på det, falla på det beslut) som rikit nyttaST wore" ib 7490.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • raaka.
  • rokaa.
  • raka sik , råka sig, falla sig, hända. rakar thz sik swa LfK 148.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back