Ren

Old Swedish Dictionary - ren

Meaning of Old Swedish word "ren" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ren Old Swedish word can mean:

ren
L.
ren
1) ren, fri från smuts. hwar man gör rent i STaden, som tilbör, widher the brut ther tilhöra STb 1: 446 (1462, Burspr). cameraswen bör. .. halla hans cläder reen Arnell Brask Biᴵ 30. - i bild.. .. och göre för reenth för sinne huSTrv dör ATb 1: 383 (1472).
ren
6) ärlig, fri från svek. at GUdh for idhra böne giffui mik goth samuith, hiärtans idhurgha, ren scrifftamaall SvB 366 (omkr. 1500). at thin son, oc thu matten thäs hällir hwilas när mik, at hiärtat är ränth moth idher badhom ib 336 (b. av 1500-t.). 7) ren, obesmittad, kysk, oförvitlig. off allum renom dyurom tagh syw et syw GU c 20 s. 569. at wisdommen skal wara rörlikin ok STadoghir, wndhirSTandit rent (mundus) ok qwemmelikit SpV 545. giff mik skäl oc ränth sanwith, badhe j helbrigdho oc siwkdom SvB 402 (b. av 1500-t.). - n. adv. alldeles, helt och hållet.. .. ath maltit war rent forderffuat STb 3: 16 (1492). sva martte her nagat rades met vare unga metborgare at the ey STaden rent uthblottade HiST Tidskr 1: 399 (1508). Jfr oren.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • reen.
  • ränth SvB 336, 402 (b. av 1500-t.) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stb 3
Stockholms Stads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. Almquist. 1930.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back