Rif

Old Swedish Dictionary - rif

Meaning of Old Swedish word "rif" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

rif Old Swedish word can mean:

rif
1) rifvande. " the reffwos ther om (om godset) som andra katte thz reff är them gangit til leda " LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr) s. 212 . Jfr klädha rif.
rif
2) ref, bukref. " for reff i maghan skAl man ätha x eller xij pyona korn " LB 7: 166 . " hielpir for reeff " ib 1 . " doger . . . for riiff (motsv. st. D. Harpestr. har rithæ 79) " ib 2: 35 . doger ffor riffui (motsv. st. D. Harpestr. har rythæ 50) ib 40 . Jfr bukrif.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • riff .
  • riiff LB 2: 35 .
  • reff .
  • reeff )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᛁᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back