Rinna

Old Swedish Dictionary - rinna

Meaning of Old Swedish word "rinna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

rinna Old Swedish word can mean:

rinna
L.
rinna
2) rinna, flöda. - om metall: flyta, smälta. thett som först rinder i vgnenom, är theen, och thett ther näst rinder ähr sölff PMSkr 617 (avskr.). 3) rinna, drypa. Se Sdw 2: 1285.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • rinder PMskr 64, 403, 454, 617 (avskr.). impf. raan SkrtUppb 292.
  • rwnno Mecht 105 ),
  • *rinna af , rinna ut, rinna bort. PMSkr 403.
  • *rinna bort , rinna bort. PMSkr 64, 454. - rinna nidher, rinna ned. blodheno, som aff hufdheno nidher raan SkrtUppb 292.
  • *rinna saman , rinna samman, flyta samman. ther grinstadha bäkkyr ok aan rinna saman SD NS 3: 17 (1415).
  • *rinna umkring , löpa omkring, röra sig om varandra el. fram och tillbaka. ärofulla iomfrun. .. hwilken omkring giffwin war mz otalikom spirom, som wtan aterwändo rwnno omkringh (spærulis quæ sine intermissione cicurmvolebantur) Mecht 105. - Jfr bort-, up-, ut-rinna, ävensom iordhrinnande och ränna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back