Ris

Old Swedish Dictionary - ris

Meaning of Old Swedish word "ris" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ris Old Swedish word can mean:

ris
L.
ris
1) småskog, lund. " skylto sik i skogh ok riiss" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3034. " swa mykin glädhi är ij thz riis som man Vare ij paradiis" Fl 1140.
ris
2) telning, qviST. glädz maria aff iesse slekt eeth blomSTrande riis ST 207.
ris
3) ris, qviSTar, afhuggna grenar el. buskar. hugga skoghin op mz rätir risith binda til thera häSTa föter Al 3214. ib 3222.
ris
4) spö, STaf, spira. kySTe skata a riseno (virgæ) MB 2: 187.
ris
5) ris ss STraffredskap. drotningen oc sySTer jngegärdh fingho badha aff eno rise BK 206. iak wil honum näpsa mz liima ok riis Al 1353. them. .. mz risom Flengia STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3799. " honum. .. slaa mz riis" ib 3: 2072. ib 2084, 2146 .ST 181. Va 26. Lg 3: 538. - ordspr. jagh haffuer giorth mik eth ryss tiill myn eyghin rygh Lg 3: 64. - bild. ris, plågoris, STraff, tuktan. han akter swerige eeth STorth riiss STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3258. " gudhz riis äldher plagha (virga Dei)" Su 117. MB 2: 157. - Jfr ena-, gul-, iärn-, äpla-ris.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • riiss.
  • ryss Lg 3: 64.
  • ryyss ib 538),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back