Rosenkranz

Old Swedish Dictionary - rosenkranz

Meaning of Old Swedish word "rosenkranz" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

rosenkranz Old Swedish word can mean:

rosenkranz
1) rosenkrans, krans af rosor. RK 1: (albr) s. 207. Su 143, 176. Lg 3: 431. - ss namn på fartyg. RK 2: 1504 (kanske snarare att föra till 2).
rosenkranz
2) rosenkrans, radband; sammanfattningen af de böner som läsas och räknas med hjälp af ett radband. läse en rosenkrans Lg Manfr 286. o. .. jomfru maria anama aff mik. .. thina besynnerlika rosenkranz, samansattan aff blomstrom VNB 8.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • roosenkrantz RK 2: 1504.
  • rosin kranz: -kranza RK 1: (Albr) s. 207.
  • rosene kranzs: -kranzsa Su 143 ;
  • -kransze ib 176),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᚮᛋᚽᚿᚴᚱᛆᚿᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg Manfr
Legenda Cardinalis Manfredi. Utg. af E. Rietz i legendæ Suecanæ. 1845.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back