Sälle

Old Swedish Dictionary - sälle

Meaning of Old Swedish word "sälle" (or sælle) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sälle Old Swedish word can mean:

sälle (sælle)
1) kamrat, STAllbroder, medbroder. min käre sälle ST 463. ib 455. " wara hälghra manna sälle j hymerike" ib 463. " the waro sworna samman som sella" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2313. - kamrat, STAllbroder, följeslage. lhans eghin sälle han i häll STaak STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1781. " han mwnde oSTyrlika ränna fra sina sälla ib 904. "ib 1590. " ther kunne ängin känna sin sälla" Al 5435. " bödh iosue sinom sellom (sociis) at wAltra STor bärgh oc STener för mwnnen ällir jngangen j bärgxhulen" MB 2: 29. - STAllbroder, like. parmenium ok Alla hans säla them dugher ey wäl Alla mäla Al 2738.
sälle (sælle)
2) karl; STälle. " jnghen är ok wärre sälle en een vsulkommer til welle" MD (S) 265.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sälle may have also been written as sælle

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛚᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back