Sälle

Old Swedish Dictionary - sälle

Meaning of Old Swedish word "sälle" (or sælle) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sälle (sælle)
kammare. til höffdihinganna ther inne waro fore STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexandrum i hans sälla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 10349. - cell, erimithydda, koSTercell. thre ärmita waro j enom skogh hwar j sinom sälla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 29. ib 185, 193, 194 o. s. v. ST 392, 393, 396. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 666, 667. " ledde han j ena kirkio, h hwilke war bygdher en litin celle, j hwilkom som boddhe en gamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ärmete" Su 262. otSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alika manghe. .. bygdho sik cellar oc smaa kammara i wingardhom oc akrom STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 22. " hwar brodhir scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al hafua sin chamar oc sin cella" VKR 43. " naar thu maat loflika j thinom sälla nakra STund dwälias" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 253. " bidher thin forman thik nokra syslo göra. the thu gitir i thinom sälla giort älla annarSTadh ib. "STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 170. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 57, 59. Su 83, 183, 263, 447, 456.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sälle may have also been written as sælle

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • cälle: -anom Su 83. celle),
  • sälla dyr
  • celladör )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛚᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back