Sälskap

Old Swedish Dictionary - sälskap

Meaning of Old Swedish word "sälskap" (or sælskap) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sälskap (sælskap)
1) kamratskap, umgånge, förbindels. hwat skal chriSTi brwdh j thy sälskapino, hwadhan aff oprindir dödzsins tilfälle hwat sälskap haffwer liwsit mz mörkreno (ChriSTi virgini que familiaritas cum personis unde oritur scandalum mortis? Que societas luci ad tenebras?) SpV 448. - komSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paniskap, bolag. Jfr Sdw 2: 1311. sades aff fore retta, ath thyle hampes breff ok hans fossetz < makt > breff, som the haffue, ath the quitte äre aff theris selschap i lubeke, ath the dömis vildh makt ok göre lagh ther fore, ath the jntet selschap siden thogho lönlige medh theris scriffuelse i lubeke, siden breffuin scriffne ware i lubeke STb 3: 14 (1492). ath ffor:ne tyle ok lhans fossert jntet selschap had thagit i lubeke ib 16 (1492) 2) sällskap, samvaro med människor, umgänge. - sexuellt umgänge. at gudz modher affladhe oc är iomffru, ey witandhes nakors manz sälskap (virgo virile ignonans consoricum) JMÖ 94. - sällskap, följe. högfärdhin är STörSTa willo ande, lägghir thu sälskap mz änne (cujus si comes fueris), thu wntflyr ekke STyrakulona SpV 147.. .. lagdho lthe hällir sälskap mz dödhenom, än mz liffweno (fedus cum morte q1uam vitam maluernt) ib 342. 4) STallbröder, kamrater, sällskap, följe. han. .. var bikendir at han var medh eth sälskapp som röfwadhe twa heSTa ATb 1: 265 (1467). " holken aff hans selskap eller knecter offörette nogen borgere. .. STb 5: 293 (1520). oleff benctson timberman med sith selskap, som bygde södere oc norre port, ix marc" STock Skb 188 (1520-21). jac (ɔ STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paris på jakt) haffde myket sälskap mäder meg Troj 52. - skara, härskara. SpV 332. lsiw hedhninga sälskap (gentes) mz gudz swärdh fordreffs ib 503. - Jfr hionalags-, köpmanz-, tiomanna-sälskap.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sälskap may have also been written as sælskap

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sel-.
  • sälskapp ATb 1: 265 (1467)
  • *sälskaps faktor ,
  • *sälskaps gods
  • selskaps- )
  • *sälskapshandels forbund (selskaps handels förbund),
  • *sälskaps handling (selskaps-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛚᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back