Saman binda

Old Swedish Dictionary - saman binda

Meaning of Old Swedish word "saman binda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman binda Old Swedish word can mean:

saman binda
L.
saman binda
1) sammanbinda, sammanfoga, förena. Bil 287. MB 2: 117. " strik älla hwiff. .. mz hulko som haarit samanbindz" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 180. " saman bindhin them (tistlarne) j kärfua" MP 1: 73. " j platone äru mang skärff ok stykke tw oc tw samanbunDin" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 375. manga masko samanbindas (coMBinantur) j nätino ib 215. samabant (cominavit) han badha mwrana j en ib 4: 87. " iak ok the saman bindoms mz eno bande" ib 1: 147. " samanbundne mz kärleek" KL 182. " samanbundne mz kärlekx bande ib. "Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 189. Ber 48, 209. sammanbindelse brefwit, som rijken äro med samanbunDin BtRK 88 (1435). - sammanbinda, sammanfästa. äru twe högxste circla mz hulkom kiärleksins brynia samanbindz KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 375.
saman binda
2) sammanbinda, ge nom bindande, knytande el. flätande förfärDiga. nät. .. hulkit ey vari saman bunDit (contextum) aff thraadhi vtan aff dyrasto eer KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 6. " synDir lösa the korgha som han hafdhe förra saman bunDit oc annan tima saman binda (contexere)" KL 201. " haarclädhe samanbunDit mz knwtom af grofuo hästa taghle" ib 334. sammanfoga, genom hopfogning förfärDiga. hans aLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK war swa fastelika samanbinda skolande KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 218. - genom enskilda delars hopfogande och afpassande dana. han tok aff mino köti renastan likama ok aldra bestz saman bundhin lok skipadhanKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 32.
saman binda
3) sammandraga. hon (ɔ: bazstoffuan).. . saman binder oc töLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa watnfulla sinor LB 3: 47. ib 2: 12.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • samman- MB 2: 117 ; RK 3: (sista forts.) 5885),
  • saman binda sik , förena sig, sluta sig samman. föghiom os. .. ok samanbindom swasom mz threm repom Bir 3: 437. " hafwa ware förfäder och föräldra, aff thenna try rijken sik sammanbundit" BtRK 116 (1436). - refl. saman bindas, förenas, sluta sig samman samman bindas i wenskapp war myn begära RK 3: (sista forts.) 5885. - Jfr binda saman.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᛒᛁᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back